הפיה לילי

הפיה לילי שומרת על הסביבה/מוניקה פינסטרבוש הפיה לילי מבוקר ועד ליל עוזרת לכל חבריה מבלי להתבלבל ואליה חוברים חברים אמיצים שעל הסביבה שומרים ולמחזר לומדים