זהבה ושלשת הדובים

עלילותיה של זהבה הקטנה שטעתה ביער ומגיעה לביתם של שלושת הדובים.