המסע לכפר המוצצים/אורנה אוחיון

בתוך היער בין העצים מסתתר לו בשקט כפר של מוצצים .. לכל מוצץ יש שם ולכל יצור שנולד נוצר מוצץ ממש מיוחד