סיפורו של דג

שם בתוך מעמקי האוקיאנו חיים להם דגים מקסימים ולהם יש סיפורים על חברות על אחווה ועל עוד כל מיני דברים..