מעשה בכובעים/אספיר סלובודקינה

מוכר הכובעים רוצה למכור את כובעיו יש לו כל מיני כובעים בכל הגדלים ובכל הסוגים. יום אחד נרדם מתחת לעץ וכשהתעורר כל כובעיו נעלמו.. קופים לקחו לו אותם .. איך יחזיר את כובעיו ..