קופי קוף

קופי קוף: איבדתי את אימא שלי.. אל תבכה אמר פרפר נחמד נמצא את אימא שלך תכף ומיד ... ספר לי מה גודלה היא? את מי הם פוגשים בדרך?את אמא?