לוח הצגות

ניתן לבדוק את שמות ההצגות ושעות הסיפור טלפונית עם מקום האירוע.

לתשומת ליבכם במקומות מסוימים נגבה תשלום סמלי ולפעמים יש צורך להזמין מקום מראש.

"תיאטרון קרן אור" אינו אחראי לביטולים או שינויים המתפרסמים.